Make your own free website on Tripod.com


Välkommen!
Du som vill bli medlem fyller i nedanstående ansökan. Du behöver bara skicka in en ansökan. Fyll i "övrigt"fältet
om du önskar anmäla fler familjemedlemmar.

Medlemsavgifter 2000
Medlem/par 250 kr
Junior (per familj) 50 kr
Båtavgift: 150 kr

ERBJUDANDE!
Bli medlem nu så bjuder vi på medlemsavgiften första året!
Här kan du även fylla i om du vill skicka in ändrade uppgifter, tex om du bytt adress, fått nytt telefonnummer osv.

Jag/Vi önskar:
Namn: Båttyp:
Adress: Båtnamn:
Postadress: Segelnummer:
Tel: VHF:
Mobiltel: E-post:

Övrigt: